Covid-19 a vstup do tělocvičny

17. Srpen, 2021

Od 1.9. 2021 dochází ke změně podmínek pro vstup do vnitřních sportovišť. Nově budete moci pro vstup podstoupit i test na koronavirus on-line a znovu se bude uznávat potvrzení o bezinfekčnosti ze školy. Vláda navíc schválila, že preventivní testy budou i nadále pro všechny zdarma. Všechny potřebné informace tedy, před začátkem naší sezóny, podáváme v kostce níže:

Pro vstup do provozovny musí osoba splnit jednu z následujících podmínek: .

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem .
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem .
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu .
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní .
  5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo .
  6. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test.

Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní. KABU Jablonec pracuje výhradně s uzavřenými skupinami, a tak pro jeho členy se výše zmíněný bod 2) a 6) prodlužuje na 7dní.

Děti mladší věku 6let (platí tedy pro přípravku karate) se nemusí prokazovat testem ani žádným dalším principem O-N-T.